School

Waarom VB Opstal kiezen...?

In onze school werken kinderen en leerkrachten samen om een (h)echte gemeenschap te vormen, waarin naast het leren ook plaats is voor spelen en samen dingen beleven.

Wij werken graag samen met ouders die we kennen. Daarom worden ze regelmatig betrokken in het schoolgebeuren:

  • bij leesgroepjes

  • bij crea-activiteiten

  • als begeleider bij sportactiviteiten

  • als chauffeur

Zo leren ouders en leerkrachten elkaar anders kennen.

Kinderen hoeven voor ons niet volmaakt te zijn!

Het hele leerkrachtenteam staat klaar om de kinderen geleidelijk aan waarden als eerlijk zijn, trouw zijn, dankbaar zijn, vergiffenis geven en krijgen, verdraagzaam zijn, open staan voor iedereen, elkaar graag zien, geloven in de toekomst,... te laten ontdekken.

Kinderen die het echt moeilijk hebben met leren worden in overleg met CLB en ouders, passend begeleid. Zij krijgen kansen-op-maat aangeboden.

Wij beseffen dat we een deeltje zijn van de Opstalse gemeenschap en dat we best samenwerken aan de opvoeding van de kinderen.

Met heel onze school willen wij meewerken met de parochie. Op sommige tijdstippen vieren we dit samen in liturgie en gebed.

Met kinderen en leerkrachten werken we dagelijks aan een droom: samen een vriendengroep vormen waar iedereen zichzelf mag zijn.

Wij hopen dat iedereen die zich bij ons inschrijft, wil meewerken aan onze droom.

Toon #
Titel Hits
Infoavond voor nieuwe instappers! 139
Waarom VBS Opstal kiezen? 457
Waarom VBS Opstal kiezen? 493
Inschrijvingsdata 1564

Adresbalk

VBS Opstal
Broekstraat 29
9255 Opstal (Buggenhout)
info@vbsopstal.be
Tel. lager: 052/35.18.16
Tel. kleuter: 052/35.74.59
Fax. 052/35.73.59

Ga snel naar...

downloads afbeelding

Aanmelden